Ulricehamn-Tranemo

Om föreningen

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.

Norden Ulricehamn-Tranemo

År 1945 bildades lokalavdelningen Ulricehamn, och verksamheten formades under år 1946 med adjunkt Kurt von Sydow som grundare och ledare under många år.

År 2003 tillkom Tranemo kommun, vars verksamhet varit vilande några år. Avdelningens namn är idag Ulricehamn-Tranemo.

Ulricehamns och Tranemo kommuner är en del av Sjuhäradsbygden, Boråsregionen, öster om Göteborg, se vidare www.ulricehamn.se och www.tranemo.se

Vänorterna

Kerteminde-Munkebo på Fyn, Danmark,  Övre Eiker, Hokksund, sydväst Oslo, Norge och Lempäälä, söder om Tammerfors, Finland. Det är ett aktivt vänortsarbete mellan nordenföreningarna (läs mer om vänorterna genom att klicka på ortens namn). Mer om vänorterna också under rubriken vänorter.

Syfte

Möjliggöra Många Människors Möten.

Verksamhet

Inom kommunerna, landet, Norden och omvärlden. Vi vill med öppenhet skapa nätverk för gemensamma kulturupplevelser, ömsesidig språkförståelse och folkbildning över gränserna.
Vi har samarbete med biblioteken och kommunerna Tranemo och Ulricehamn inom Borås regionen öster om Göteborg. Se www.ulricehamn.se  och www.tranemo.se.

Styrelsen 2020 utgöres av 7 medlemmar, Birgit Andersson, ordf. och Friedrich Baihofer, sekr.
Medlemsantalet är just nu 56. Ulricehamns stadsbibliotek och Tranemo bibliotek, samt grundskolorna Marbäck och Ulrika jämte Tingsholmsgymnasiet, alla i Ulricehamns kommun, är också medlemmar i Föreningen Norden, men såsom organisationsmedlemmar räknas dessa inte längre in som lokalföreningsmedlemmar.

Hemsidor

www.ulricehamntranemo.norden.se, www.ulricehamn.se, www.tranemo.se