Tillställning

Årets första medlemsbrev utsänt

Styrelseordföranden, Birgit Andersson, har författat årets första medlemsbrev som i dagarna har sänts till medlemmar med epostadress. OBS att endast huvudmedlems epostadress används vid grupputskick, familjemedlemmar förväntas i det nya centralregistret få ta del av grupputskicken via huvudmedlemmarna.

I brevet som också kan läsas här (klicka här om du missat länken ovan!) finns förutom info om årsmötet även vårt förslag till verksamhetsplan för 2021, vederbörligen reviderad pga rådande situation med Covid-19.

Håll ut och håll till godo,

Styrelsen gm
Friedrich Baihofer, sekreterare