Tillställning

Corona drabbar oss…

Det mesta påverkas – även under detta år, 2021

Tyvärr men inte oväntat drabbar den fortfarande pågående situationen med Covid-19-viruset även vår lokalförening:

Förra årets aktiviteter fick som bekant ställas in. Det är vår förhoppning att förändrade restriktioner och begränsningar kommer att göra det möjligt att genomföra uppskjutna aktiviteter, inklusive vårt senarelagda årsmöte, senare under året, även om vi inte kunnat bestämma datum för flera av dem.

Läs vår verksamhetsplan för 2021 !

Glad Påsk, trots allt, som det tydligen ska sägas i år också!