Tillställning

Ulricehamn minns 1520 och Sten Sture d.y.

Slaget på Åsundens is 19 januari 1520

Den 19 januari är det 500-årsdagen av den strid som ägde rum på Åsundens is utanför staden Ulricehamn, då Bogesund. Vid slaget sårades i ett tidigt skede den svenske riksståthållaren Sten Sture d.y. så svårt att han två veckor senare avled under färden till Stockholm. Hans död ledde till att den danske kungen, Kristian II, senare samma år kunde inta den svenska huvudstaden. Kröningsfestligheterna som anordnades i början av november avslutades med att den nykrönte kungen av Sverige och Danmark gjorde upp räkningen med Sten Stures anhängare inom den svenska adeln och prästerskapet genom att låta avrätta ett stort antal av dem på Stortorget i Stockholm, vilket har gått till den svenska historien som Stockholms blodbad.

Årsdagen 19 januari affisch Årsdagen 19 januari programblad