Tillställning

Vänortsbesöksresa till Kerteminde-Munkebo

Vänortsbesök!

Det är vår förhoppning att vår tillvaro och vårt dagliga liv återgår till förhållanden som gör det möjligt att genomföra årets planerade vänortsbesök i Kerteminde-Munkebo. Resan är planerad att ske 28-30 augusti och planeringen har Barbro Sjölin och Hanne Sörensen hand om.

Vi hoppas även kunna hålla en studiecirkel om Danmark i allmänhet och Fyn/Kerteminde i synnerhet innan vi reser. Den har i så fall vår nye ordförande Birgit Andersson lovat försöka hålla i.

Mer information kommer allt eftersom.