Tillställning

Vårutflykten 2020

Minibyn i Timmele – årets utflyktsmål!

Årets vårutflykt

I dessa tider av ovisshet och turbulens hoppas vi trots allt fortfarande att kunna genomföra den planerade vårutflykten den 16 maj, givetvis är alla framtida aktiviteter avhängiga av hur Corona-pandemin utvecklas.

Läs Monika Enanders plan för Vårutflykt Timmele 2020

Information om anmälan kommer!