Ulricehamn-Tranemo

Vänorter

Vänort i Danmark

Foreningen NORDEN, Kerteminde-Munkebo Afdelning i Danmark.

Stiftelseår
24 februar 1944 ved et møde på Tornøes Hotel i Kerteminde
Kunne ikke vente til krigen var forbi. Formand: Lærer Lars Nielsen

Venskapsbyer
1946: Ulricehamn ”Som nordisk broderskab til Kerteminde”
1948: Hokksund Gammelt kendskab gennem ”Norske børn på ferie her”
1962: Lempäälä Takket være ægteparret Sampsa Altio og frue

Højeste prioritet:
Venskabsbysamarbejdet med rejser efter femårsplaner.

Kerteminde kommun har indtil 2010 tilsluttet sig de etablerede venskaber ved deltagelse i nordiske konferencer på kommunalt plan. Kommunen vil fortsat værdsætte Foreningen Nordens arbejde.

Virksomhed
Venskabsbyrejser, møder og arrangementer med nordisk indhold, gerne en gang hver måned. Vi samarbejder også med Langeskov afdelningen af Foreningen NORDEN og Kerteminde Bibliotek.

Adresseliste styrelse 2018
Formand:
Eva Jensen, Kerteminde.
Eva Hansen er nästförmand, Anne Andersen sekreterare, Asta Petersen kassör, Ingelise Holm och Nils Höj styrelsemedlemmar, Tove Henriksen och Poul Christoffersen suppleanter samt Jacob Dauerhöj  webmaster.

Medlemmer
153 medlemmer fra Kerteminde og Munkebo udgör en trofast medlemsskare, der slutter op om arrangementer og rejser.

Ekonomi
Indtægter fremkommer mestendels ved kontingentbetaling og tillskud fra kommunen.
Udgifter går til administration og mødeaktiviteter, hvor deltagerne dog betaler for kaffebord.
Venskabsbyrejser med privat indkvartering betales af deltagerne selv.

Motto
Kendskab gi´r venskab

Adresser
Foreningen NORDEN
Eva Jensen
Blochvaenget 3,
Dk-5300 Kerteminde
e-mail: [email protected]                                                             www.nordenkerteminde.dk

Vänort i Norge

2018 04 17 Foreningen Norden Övre Eiker i Norge

Stiftet
Etter oppfordring i 1947 fra den norske regjering ble det tatt initiativ til å stifte en Foreningen Norden i kommunen. Stiftelsesmøte i ”Banken” i Hokksund den 10. mars 1948. Leder: Sorenskriver Bjarne Rognlien.

Vennskapsforeningar
Kerteminde-Munkebo, Ulricehamn-Tranemo og Lempäälä

Övre Eiker kommune har ca19 000 innbyggere pr. 1. januar 2018 og er en landkommune på sentrale Østlandet og består av byen Hokksund og tettstedene Vestfossen, Ormåsen, Skotselv og Darbu.                                                                                                       Samarbeidet med kommunen er bra. Det er slutt på kommunekonferansene, så vi må finne andre måter å treffes for planlegging av samarbeidet.

Virksomhet
Foreningen har 4 möter i året med aktuelle foredrag. Disse mötene er åpne for alle intresserte og er et samarbeid med Övre Eiker bibliotek og Övre Eiker Folkeakedemi.
Foreningen reiser på besök og tar i mot besök fra vennskapsforeningene etter oppsatt 5 års plan. I 2018 skal Övre Eiker på besök til Foreningen Ulricehamn-Tranemo sammen med Kerteminde/Munkebo.

Ledelse 2018
Leder Torill B. Stenshorne, 3 styremedlemmer, skolekontakt og 2 vararepresentanter.

Medlemmer
Foreningen Norden Övre Eiker består pr. 31.12.17 av 52 medlemmer, 5 av disse er kommunen, biblioteket og 3 skoler.

Ekonomi
Inntekter: Andel av kontingentinnbetaling til Norden sentralt, tilskudd fra Norden sentralt til lokale Norden-tiltak og Øvre Eiker kommune til arrangement med gratis lokalleie ved besök fra vennskapskommunene.

Organisasjon
Foreningen er et av lagene i Foreningen Norden Buskerud distrikt, som arrangerer möte med representant for Norden sentralt for styremedlemmer og en felles hösttur for foreningenes medlemmer.

Adresser
Foreningen Norden Øvre Eiker
v/leder Torill B. Stenshorne
Söndre Kolbergvei 1
N-3320 Vestfossen                                                         Mobil +47 995 65 746
e-mail:[email protected]          Facebook: Foreningen Norden Övre Eiker                 www.norden.se

 

Vänort i Finland

Pohjola-Norden Föreningen i Lempäälä, Finland

År 1962
En Pohjola-Norden-kommittè under ledning av Sampsa Aaltio bildas och kommittén inledde nordiska vänortskontakter i början av 1960-talet, först med Kerteminde i Danmark och Upplands Bro i Sverige. Några år senare kom Hokksund i Norge och Ulricehamn i Sverige med i samarbetet.

År 1988
En Pohjola-Norden-föreningen grundas, första ordförande var Sampsa Aaltio.

Vänorter
Kerteminde, Danmark; Övre Eiker, Norge och Ulricehamn-Tranemo, Sverige.

Syfte
Aktivt verka för och stödja det svenska språket och spridningen av kunskap om nordiskt liv och nordisk kultur i Lempäälä kommun.

Lempäälä kommun
Kommunen finns två mil söder om Tammerfors i Birkaland. Invånarantalet är drygt 22 000 varav ca 40 har svenska som modersmål. Email: www.lempaala.fi.

Föreningens verksamhet
Pohjola-Norden-föreningen i Lempäälä arrangerar årligen nordiska gästabud, deltar i nordiska arrangemang (biblioteksveckan, Barn i Norden osv.),  ordnar inledningar och diskussioner kring aktuella teman och delar ut stipendier till elever med intresse för svenska språket samt ordnar  personliga kontakter till vänorterna.

Styrelsen
Styrelsen utgörs av 7 medlemmar med Riitta Mäkinen som ordförande och Kaj-Erik Holmberg som sekreterare.

Medlemmar
Föreningen har 125 medlemmar

Kontaktuppgifter
Ordförande Riitta Mäkinen
[email protected]com

Vice ordförande Anneli Kallio
[email protected]

Sekreterare Kaj-Erik Holmberg,
email [email protected]